Các cha quản xứ

Đang cập nhật

CÁC CHA QUẢN XỨ GIÁO XỨ MỖ XÁ TỪ 2001 – 2022

1. Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuy, O.P ( từ T11/2018 đến nay)

Sinh năm: 1974

Quê quán: Thái Bình

Lễ Quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 4/8/2012

Quản xứ Mỗ Xá: từ 11/2018 –

2. Lm. Giacôbê Nguyễn Văn Tập ( từ 11/2016  đến 11/2018)

Sinh năm: 1950

Ngày mất: 20/02/2019

Quê quán:Mỹ Đức, Hà Nội

Lễ quan thầy: 25/07

Thụ phong linh mục: 21/9/1995

Chính xứ Mỗ Xá: từ 11/2016  đến 11/2018

3. Lm. Giuse Phạm Văn Tụ (2011-2016)

Sinh năm:1973

Quê quán: Nam Định

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Quản xứ Mỗ Xá: từ 12/2011-11/2016

4. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Kiều (2009 -2011)

Sinh năm: 1975

Quê quán:

Lễ quan thầy: 25/01

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Quản xứ: 2009 – 12/2011

5. Lm. Phêrô Trần Văn Thực – Tu đoàn Truyền Tin (2007 -2009)

Sinh năm: 1966

Quê quán: Hà Nam

Lễ quan thầy:29/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Quản xứ: từ 2007 – 2009

6. Lm. Giuse Nguyễn Tiến Mẫn (2001 -2006)

Sinh năm: 1966

Quê quán: Từ Châu, Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 8/9/2001

Quản xứ: 2001 – 2006