Lịch dâng lễ tuần IV Phục Sinh năm A

0
69

Kính gửi Cộng đoàn Lịch dâng lễ tuần IV Mùa Phục Sinh Năm A.

Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em!

-Giáo xứ Mỗ Xá-