26 C
Hanoi
Chủ Nhật, 25 Tháng Chín 2022

Nên thánh cho các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ – Đề tài tháng 5 – 2020

NÊN THÁNH CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ ĐỀ TÀI THÁNG 5-2020 Tất cả những ai đã được lãnh nhận Bí tích...

Người trẻ cầu nguyện nhiều hơn trong thời gian phong tỏa vì Covid-19

Một cuộc khảo sát mới về đức tin trong thời gian đại dịch Covid-19 cho thấy rằng 24% người trẻ từ 18-24 tuổi ở...

Đi tu là gì?

Chúa Nhật IV Phục Sinh được gọi là ngày Chúa Chiên Lành. Đó chính là Đức Giêsu Kitô luôn chăm sóc đoàn chiên của...