26 C
Hanoi
Thứ Ba, 29 Tháng Mười Một 2022

Các Ơn Đại Xá trong Tuần Thánh | Giáo xứ Mỗ Xá

Chiếu theo Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá (Indulgentiarum Doctrina ) do Đức Thánh Cha Phaolo VI ban bố ngày 1 tháng 1 năm...

Mùa Vọng 2020| Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn

Theo truyền thống Giáo Hội, Mùa Vọng có bốn ý nghĩa sau: 1. Mùa chuẩn bị đón Chúa Kitô “sẽ đến” lần thứ hai vào...

Lịch dâng lễ tuần I Mùa Vọng

Kính gửi Cộng đoàn Lịch dâng lễ tuần I mùa vọng. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của...

Lịch dâng lễ tuần XXXIV thường niên năm A

Kính gửi Cộng đoàn Lịch dâng lễ tuần XXXIV thường niên năm A. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình...

Lịch dâng lễ tuần XXXI thường niên năm A

Kính gửi Cộng đoàn Lịch dâng lễ tuần XXXI thường niên năm A. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình...

Lịch dâng lễ tuần XXX thường niên năm A

Kính gửi Cộng đoàn Lịch dâng lễ tuần XXX thường niên năm A. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình...

Lịch dâng lễ tuần XXIX thường niên năm A

Kính gửi Cộng đoàn Lịch dâng lễ tuần XXIX thường niên năm A. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình...

Lịch dâng lễ tuần XXVII thường niên năm A

Kính gửi Cộng đoàn Lịch dâng lễ tuần XXVII thường niên năm A. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình...

Lịch dâng lễ tuần XXVI thường niên năm A

Kính gửi Cộng đoàn Lịch dâng lễ tuần XXVI thường niên năm A. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình...

Lịch dâng lễ tuần XXV thường niên năm A

- Kính gửi Cộng đoàn Lịch dâng lễ tuần XXV thường niên năm A. Thông báo: Chúa nhật tới ngày 27/9/2020 có đoàn Y, Bác...

Lịch dâng lễ tuần XXIV thường niên năm A

Kính gửi Cộng đoàn Lịch dâng lễ tuần XXIV thường niên năm A. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình...